Disclaimer:

©

Ffurflen archebu cyhoeddiadau ar gyfer sefydliadau di-elw

(Er enghraifft llyfrgelloedd, Swyddfeydd Cyngor ar Bopeth, Awdurdodau lleol, Canolfannau gwaith)

Byddwn yn prosesu’ch archeb o fewn 7 diwrnod gwaith. Rhowch gyfeiriad e-bost i ni er mwyn i ni allu cydnabod eich archeb ac anfon rhif archeb atoch

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau gyda’ch archeb, e-bostiwch ni.

Sylwer bod pob maes a nodir â * yn ofynnol

Manylion y cwsmer


*
*
 
*
*
*

Rhowch god post yn y Deyrnas Unedig a chlicio ar ‘Chwilio’


*

Sylwer na allwn ddanfon mwy na 50 canllaw at gyfeiriad Blwch Post

*
*

Dewiswch y brif ffynhonnell ble clywsoch am y Gwasanaeth Cynghori Ariannol


Colli’ch swydd

Nifer Saesneg Nifer Cymraeg

Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill

Nifer Saesneg Nifer Cymraeg

Morgeisi

Nifer Saesneg Nifer Cymraeg
Pensiynau ac Ymddeoliad

Nifer Saesneg Nifer Cymraeg


* Yn dynodi gwybodaeth ofynnol